DISEÑO INTERIOR SA FONT

Casa Sa Font situada a un dels carrers més coneguts del centre històric de Ciutadella,

·Lloc i any: Ciutadella, 2017
·Intervenen:
·Clara Capó Casasnovas, interiorisme